Capacitor CLMD

LV Capacitor CLMD

LV Capacitor CLMD (From 200 to 1000V)

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

คาแพซิเตอร์แบบแห้งไม่มีปัญหาเรื่องการรั่ว

คาแพซิเตอร์แบบแห้ง ไม่มีส่วนประกอบของน้ำมันหรือของเหลวที่สามารถไหลออกมาจากกล่องคาแพซิเตอร์ได้จึงปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กำลังสูญเสียต่ำ

กำลังความสูญเสียเนื่องจากฉนวน น้อยกว่า 0.2 Watt/kVarส่วนกำลังสูญเสียทั้งหมดรวม discharge resistor น้อยกว่า 0.5 Watt/kVar

อายุการใช้งานนานจากกระบวนการรักษาตัวเอง

เนื่องจากได้มีการนำแผ่นฟิล์มบางเคลือบโลหะ (Metalized Polypropylene film) มาใช้ในการผลิตสามารถลดปัญหาการพังก่อนเวลาอันควรของคาแพซิเตอรได้เป็นอย่างดี เมื่อเกิดการลัดวงจรในชั้นฟิล์ม ที่ทำหน้าที่เป็นฉนวน พลังงานความร้อนจากการลัดวงจรเล็กๆนี้ มากพอที่จะทำให้ชั้นโลหะบางๆที่เคลือบฟิล์มอยู่เกิดการเผาไหม้แลัวระเหิดป็นก๊าซ

เมื่อชั้นโลหะรอบๆที่เกิดการลัดวงจรระเหิดไปหมดแล้ว จึงไม่เกิดการลัดวงจรระหว่างขั้วตัวนำของคาพซิเตอร์อีกต่อไป กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นและสิ้นสุดอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ยังคงใช้งานคาแพซิเตอร์ต่อไปอีกได้เพราะไม่ได้เกิดการลัดวงจรอย่างถาวร ซึ่งจะเกิดรูโหว่ขนาดเท่าปลายเข็มที่แผ่นฟิล์มเท่านั้น กระบวนการนี้คือ กระบวนการรักษาตัวเอง หรือ Shelf healing นั่นเอง การเกิดกระบวนการรักษาตัวเองนี้จะทำให้ความจุของคาแพซิเตอร์ลดลงเพียงเล็กน้อย

ป้องกันไฟไหม้

มีการใช้สารดับไฟภายในคาแพซิเตอร์ (Vermiculite) ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ติดไฟ ช่วยป้องกันการติดไฟและช่วยดูดซับพลังงานหากเกิดความเสียหายภายในคาแพซิเตอร์อย่างรุนแรง จึงช่วยลดอันตรายจากเปลวไฟและการระเบิดของคาแพซิเตอร์เมื่อเกิดความเสื่อม

การตัดคาแพซิเตอร์หน่อยย่อยอย่างเป็นระบบ

คาแพซิเตอร์ที่ประกอบด้วยคาแพซิเตอร์หน่วยย่อยภายในจะมีอายุการใช้งานกว่าโดยเมื่อเกิดการเสื่อมบางส่วน ส่วนที่เสื่อมจะถูกตัดออกโดยฟิวส์ภายใน ในขณะที่ดียังคงทำงานต่อไป

ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา

คาแพซิเตอร์ มีน้ำหนักเบาจึงสามารถยกติดตั้งง่าย

ผลิตภัณฑ์เชื่อถือได้ตามมาตรฐาน

คาแพซิเตอร์ผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน IEC60831-1&2

ความปลอดภัย

มีการติดตั้งแผ่นเหล็กระบายความร้อนที่คาแพซิเตอร์หน่วยย่อย ทำให้สามารถระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการติดตั้ง discharge resistor ด้วย

ISO9001 และ ISO14001

กระบวนการผลิตและทดสอบได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001จึงมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม