ABB Softstarter

ABB Softstarter

มอเตอร์ไฟฟ้าถูกใช้เป็นต้นกำลังในการขับเครื่องจักรต่างๆตั้งแต่ปั๊มขนาดเล็กๆจนไปถึงเครื่องบดหินขนาดใหญ่ ในขณะที่มอเตอร์ทำหน้าที่เป็นต้นกำลังให้กับระบบ ตัวมอเตอร์เองก็สร้างความเครียดทั้งทางไฟฟ้าและทางกลให้กับระบบในขณะที่ทำการสตาร์ทอันเนื่องมาจากกระแสออกตัว (Inrush current) ที่มีค่าสูงและแรงบิดที่มีค่าเกินความต้องการของเครื่องจักร ซอฟท์สตาร์ทเตอร์ (Softstarter) สามารถช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นเล่านี้ได้

ประโยชน์ของซอฟท์สตาร์ทเตอร์

  1. ลดกระแสสตาร์ท
  2. ลดค่าแรงบิดตอนสตาร์ทมอเตอร์ออกตัวนิ่มนวล
  3. สามารถควบคุมแรงบิดขณะสตาร์ทและสต๊อปได้
  4. มีฟังก์ชั่นป้องกันมอเตอร์ ได้แก่ ฟังก์ชั่นโอเวอร์โหลด
  5. ยืดอายุอุปกรณ์ทางกลของมอเตอร์และเครื่องจักร
  6. สามารถต่อได้ทั้งวงจร Inline และ Delta

Our Products

รุ่น Compact (PSR)

ขนาดพิกัดตั้งแต่ 3-105A มี Bypass ในตัว ทำให้ลดปัญหาเรื่องความร้อน

ดูเพิ่มเติม

รุ่น Efficient (PSE)

ขนาดพิกัด ตั้งแต่ 18-370A. มี Bypass ในตัว สามารถติดตั้ง keypad หน้าตู้ได้

ดูเพิ่มเติม

รุ่น Advance (PSTX)

ขนาดพิกัด 30-1050A. มี Bypass ในตัว พร้อมฟังก์ชั่นการป้องกันมอเตอร์อย่างครบถ้วน

ดูเพิ่มเติม

Featured selection guide