Our Services

บริการของเรา

Preventive Maintainance (PM)

งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ในกระบวนผลิตที่ใช้อินเวอเตอร์เป็นหัวใจในการควบคุมการทำงาน การบำรุงรักษาอินเวอเตอร์ แบบเชิงป้องกันจะช่วยทำให้กระบวนการผลิตมีความเสถียรมากขึ้น เพิ่มเติม

Control Panel Service

ออกแบบ ปรับปรุง และติดตั้ง ตู้ควบคุมไฟฟ้า

รับทำตู้ควบคุมการผลิต (Control Panel) ตามแบบ หรือ ทำการออกแบบใหม่ตามความเหมาะสม รับปรับปรุงตู้คอนโทรลหน้างาน เพิ่มเติม

Repair Inverter

รับซ่อมอุปกรณ์อินเวอเตอร์

งานซ่อมอุปกรณ์อินเวอเตอร์ Inverter, VSD , ดีซีไดร์ฟ DC drives, รับแก้ไขโปรแกรมพีแอลซี PLC, จอ Touch screen โดยช่างผู้ชำนาญ เพิ่มเติม

Repair Motor

งานดัดแปลง ติดตั้ง ซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า

รับพัน แก้ไข ดัดแปลง ติดตั้งอุปกรณ์เสริมให้มอเตอร์ไฟฟ้า รับติดตั้งมอเตอร์ เกียร์ และตรวจเช็ค ซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า เพิ่มเติม

Energy Saving Test

งานประหยัดพลังงาน

บริการตรวจวัดการประหยัดพลังงานด้วยอุปกรณ์อินเวอเตอร์ ตรวจเช็ตการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าไฟฟ้า เพิ่มเติม

s1

Preventive Maintainance (PM)

งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ในกระบวนผลิตที่ใช้อินเวอเตอร์เป็นหัวใจในการควบคุมการทำงาน การบำรุงรักษาอินเวอเตอร์ แบบเชิงป้องกันจะช่วยทำให้กระบวนการผลิตมีความเสถียรมากขึ้น เพิ่มเติม

s2

Control Panel Service

ออกแบบ ปรับปรุง และติดตั้ง ตู้ควบคุมไฟฟ้า

รับทำตู้ควบคุมการผลิต (Control Panel) ตามแบบ หรือ ทำการออกแบบใหม่ตามความเหมาะสม รับปรับปรุงตู้คอนโทรลหน้างาน เพิ่มเติม

s3

Repair Inverter

รับซ่อมอุปกรณ์อินเวอเตอร์

งานซ่อมอุปกรณ์อินเวอเตอร์ Inverter, VSD , ดีซีไดร์ฟ DC drives, รับแก้ไขโปรแกรมพีแอลซี PLC, จอ Touch screen โดยช่างผู้ชำนาญ เพิ่มเติม

s4

Repair Motor

งานดัดแปลง ติดตั้ง ซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า

รับพัน แก้ไข ดัดแปลง ติดตั้งอุปกรณ์เสริมให้มอเตอร์ไฟฟ้า รับติดตั้งมอเตอร์ เกียร์ และตรวจเช็ค ซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า เพิ่มเติม

s5

Energy Saving Test

งานประหยัดพลังงาน

บริการตรวจวัดการประหยัดพลังงานด้วยอุปกรณ์อินเวอเตอร์ ตรวจเช็ตการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าไฟฟ้า เพิ่มเติม