Power factor controller

Power Factor Controller


Power factor controller “RVC”
The user-friendly power factor controller

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

– ใช้งานได้กับแรงดันตั้งแต่ 110 Vac – 440 Vac
– วัดและแสดงผลค่าหลักได้เช่นแรงดัน กระแส ตัวประกอบกำลัง THDV และTHDI
– สามารถตัดต่อวงจรคาแพซิเตอร์ได้เต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ
– สามารถรับกระแสได้ทั้ง 1A และ 5A
– ใช้งานง่าย
– สามารถเซ็ตค่าได้อัตโนมัติ
– สามารถใช้งานในสภาวะแวดล้อมสูงสุด 60องศาเซลเซียล
– สามารถใช้งานในระบบที่มีฮาร์โมนิคโดยไม่ได้รับผลกระทบ
– มีระบบป้องกันจาก แรงดันเกิน แรงดันต่ำ และฮาร์โมนิคส์ (THDV)
– มีสัญญาณเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

 • ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ไม่ถึงค่าที่ตั้งไว้ภายใน 6 นาที หลังจากที่ได้มีการต่อ
 • คาแพซิเตอร์ครบทุกสเต็ป
 • อุณหภูมิภายใน RVC สูงเกิน 85 องศาเซลเซียล
 • แรงดันเกินหรือแรงดันต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้
 • เพาเวอร์ซัพพลายไม่อยู่ในพิกัดใช้งาน
 • THDV เกินค่าที่ตั้งไว้


Power factor controller “RVT”
The smart PFC for automatic capacitor bank

คุณสมบัติพิเศษ

ปรับปรุงเพาเวอร์แฟกเตอร์ทั้งโหลดที่สมดุลและไม่สมดุลได้

ปัจจุบันมีโหลด 1 เฟสตามบ้านเรือนหรืออาคารสำนักงาน (L-LหรือL-N) และโหลด 3 เฟสที่สมดุลและไม่สมดุล RVTสามารถแก้เพาเวอร์แฟกเตอร์ทีละเฟส หรือพร้อมกันทั้ง 3 เฟสก็ได้ และRVT ยังสามารถวัดค่าที่ละเฟสและวัดค่าพลังงานได้ด้วย

วัดค่าได้ 3 เฟส

 • ค่า Active power (kW) – 3ph/1ph
 • ค่า Apparent power (kVA) -3ph/1ph
 • ค่า Reactive power (kvar) – 3ph/1ph
 • ค่า Reactive power (kvar) to reach the target cos – 3ph/1ph
 • ค่า Voltage (V) – 3ph/1ph
 • ค่า cos – 3ph/1ph
 • ค่า Total Harmonic Distortion on Voltage/Current : THDV (%), THDI (%)
 • ค่า Voltage/Current Harmonics : H2 up to H49 (% – spectrum)

หน้าจอสัมผัส (Touch screen)

ขนาดจอ 3.5 นิ้ว จอสี QVGA หน้าจอระบบสัมผัสใช้งานสะดวก ตั้งค่าง่าย

Start screen

Numeric keypad

A typical setting screen display

Harmonics spectrum

Ethernet connection

ใช้งานร่วมกับ ABB PQ Link software หรือ RJ-45ต่อเข้ากับ RVT และระบบ 10/100Base-T สามารถติดต่อสื่อสารกับ RVT ได้จากทุกที่

USB Connection

RVT รองรับการเชื่อมต่อด้วย USB 2.0 ทำให้สามารถต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อ   ดูข้อมูลได้

วัดอุณหภูมิได้สูงสุด 8 จุด

RVTสามารถวัดอุณหภูมิภายในตู้ได้สูงสุด 8 จุด โดยสามารถต่อ Temperature       probe แบบ Daisy-chain

Real time clock

สามารถบันทึกเวลาตามความเป็นจริงของ Alarm และ event

Hardware และ Software lock

สามารถป้องกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตัว RVTด้วยการล็อคโดย Hardware   และ Software lock

Online-help

ปุ่มขอความช่วยเหลืออยู่ที่มุมบนขวาของ Touch screen ซึ่งจะมีการแนะนำ         ขั้นตอนการใช้งานหรือทดสอบเพื่อการใช้งานจริง ทีละขั้นตอน

IP54

โดยปกติ RVT รุ่นมาตรฐานมีระดับการป้องกัน IP43 แต่สามารถเสริมอุปกรณ์       ปะเก็น (Gasket) ช่วยเพิ่มระดับการป้องกันเป็น IP54 ได้