ABB Enclosed Switches and Switches

Enclosed switches & switches

ผลิตภัณฑ์สวิทช์ตัดต่อคุณภาพสูงจากเอบีบี ผลิตตามมาตรฐาน60947-3สำหรับการใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ที่อยู่อาศัย ฯลฯ ที่ต้องการอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง มีความทนทาน ความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน สามารถเลือกรูปแบบการทำงานได้ทั้งจากผู้ปฏิบัติงาน สั่งกึ่งควบคุมอัตโนมัติโดยควบคุมจาก PLCหรือปุ่มกดระยะไกล หรือทำงานแบบอัตโนมัติสมบูรณ์

Our products

Switch-disconnectors

สวิทช์ตัดต่อสำหรับแยกโหลดและแหล่งจ่ายออกจากกันอย่างสมบูรณ์เพื่อป้องกันการต่อวงจรอย่างไม่ตั้งใจและความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้งานขณะทำการซ่อมบำรุง

1.1 Plastic enclosed switch-disconnectors

ซี่รี่ย์ OTP, IP65 เหมาะสำหรับติดตั้งเป็น Safety switch หน้าเครื่องจักร หรือสวิทช์ควบคุมการเปิด-ปิดมอเตอร์

1.2 Switch-disconnectors

ซี่รี่ย์ OT Switch ถูกออกแบบเป็นอุปกรณ์ Switch-disconnector ที่ทำหน้าที่ได้หลากหลาย เช่น เป็นเมนสวิทช์ของตู้ MDB หรือ MCC เป็นเมนสวิทช์ของระบบ Capacitor Bank เป็นสวิทช์ตัดต่อไฟจากหม้อแปลงมาตู้ MDB เป็น  Switch-disconnectors หน้าเครื่องจักร   เป็นต้น

รุ่น OT16 ถึงOT125 รุ่น 3 และ 4 โพล

รุ่น OT160 ถึงOETL3150 รุ่น 3 และ 4 โพล
โครงสร้างเล็กกะทัดลัด ติดตั้งได้ทุกทิศทาง
สามารถแสดงสถานะของหน้าสัมผัสเมื่อมองด้วยตาเปล่า
ด้ามบิดถูกออกแบบให้ล็อกฝาตู้เมื่ออยุ่ตำแหน่ง ON
สามารถล็อกกุญแจได้สูงสุด 3 ตัวในสถานะ OFF

รุ่น OT16-OT125 รุ่น 6 และ 8 โพล
สำหรับใช้งานสวิทช์ตัดต่อ 6 และ 8 โพล
สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

Motorized switch-disconnectors

สวิทช์ตัดต่อสามารถควบคุมการทำงานได้โดยใช้คำสั่งทางไฟฟ้าหรือจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ติดตั้งงาน ทนทาน และช่วยลดขนาดพิ้นที่การติดตั้ง

ซี่รี่ย์ OTM160-OTM2500 สะดวกในการออกแบบวงจรตัดต่อด้วยระบบไฟฟ้า สามารถใช้   งานได้ทั้งแบบ Manual และ Motor บอกสถานะต่อหรือจากของหน้าคอนแทคโดยไม่ต้องใช้ เครื่องมืออื่นช่วย ใช้ไฟเลี้ยง 220-240V, 50-60 Hz.

Manual change-over switches

OT Change-over switches ถูกออกแบบมาเป็นสวิทช์สลับระหว่าง 2 แหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้แหล่งจ่ายทั้งสองจ่ายโหลดพร้อมกัน เช่น ไฟจากการไฟฟ้ากับไฟจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นต้น โดยทำการเปลี่ยนโดยใช้แรงบิด

 1. รุ่น OT16_C ถึงOT125_C, ON-OFF-ON รุ่น 3 และ 4 โพล

 1. รุ่น OT160_CP ถึงOT2500_CP, ON-OFF-ON รุ่น 3 และ 4 โพล

 1. รุ่น OT16F_C ถึงOT125F_C, ON-OFF-ON รุ่น 3 และ 4 โพล

Motorzied change-over switches

OTM Change-over switches สวิทช์สลับระหว่าง 2 แหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้แหล่งจ่ายทั้งสองจ่ายโหลดพร้อมกัน ผู้ควบคุมสามารถเลือกสลับแหล่งจ่ายได้โดยคำสั่งทางไฟฟ้าหรือบิดเลือกโดยผู้ปฏิบัติงาน สามารถติดตั้งได้ทุกทิศทาง บอกสถานะต่อหรือจากของหน้าคอนแทคโดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออื่นช่วย ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP20 ใช้ไฟเลี้ยง 220-240V, 50-60 Hz.

รุ่น OTM 40_C ถึง OTM2500_C รุ่น 3 และ 4 โพล

Automatic transfer switches

สวิทช์เลือกแหล่งจ่ายอัตโนมัติ ตัวอุปกรณ์มาพร้อมติดตั้ง ขนาดเหมาะสมกับการใช้งานง่าย  ปรับตั้งได้หลากหลาย เลือกได้ทั้งแบบแสดงผล LED และ LCD สามารถตรวจสอบความผิดปกติของแหล่งจ่ายได้เช่น No voltage, Under / Over voltage, Phase missing, Voltage unbalance, Invalid frequency เป็นต้น

รุ่น OMD200

 1. ปรับตั้งค่าโดยใช้ Dip switch
 2. ตั้งค่า Switching delay ได้ 0, 5, 10 หรือ 30 วินาที
 3. ตั้ง Back-switching ได้เท่ากับ Switching delay หรือคงที่ เท่ากับ 300 วินาที
 4. เลือกตั้งค่า Generator stop delay หลังจากสวิทช์กลับไปแหล่งจ่ายที่ 1 แล้ว 5 นาที
 5. หากใช้กับระบบ 3 เฟสไม่มีนิวตรอล ต้องใช้หม้อแปลงสำหรับวงจรควบคุม

รุ่น OMD800

 1. แสดงผลเป็น LCD
 2. ปรับตั้งค่าการสลับละเอียดเป็นวินาที
 3. เลือกตั้งค่า Generator stop delay หลังจากสวิทช์กลับไปแหล่งจ่ายที่ 1ได้นาน 30นาที
 4. ตั้งค่าตรวจจับแรงดันแหล่งจ่ายได้ +30%
 5. ตั้งค่าตรวจจับความถี่แหล่งจ่ายได้ +10%
 6. สามารถสื่อสารด้วย Modbus protocal
 7. มีเอาท์พุทสำหรับแสดงสถานะของ Generator และส่งคำสั่งไป Secondary load
 8. สามารถเลือกแสดงสถานะต่างๆอีก 5 เอาท์พุท

การติดตั้ง OMD800เพื่อใช้งานร่วมกับ OT160_CP

Switch fuses

สวิทช์ฟิวส์ใช้ติดตั้งร่วมกับลูกฟิวส์สำหรับการป้องกันกระแสเกินและกระแสลัดวงจรด้วยประสิทธิภาพการตัดวงจรอย่างรวดเร็วของฟิวส์

รุ่น OS 32 ถึง OS 1250 , DIN type 3 และ 4 โพล

OS switches fuse ถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้งานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในตำแหน่ง ON หน้ากากของช่องฟิวส์จะไม่สามารถเปิดได้  ด้ามบิดมีสัญลักษณ์การทำงานของหน้าสัมผัสหลัก

Mortorzied switch fuses

สวิทช์ฟิวส์ใช้ติดตั้งร่วมกับลูกฟิวส์สำหรับงานที่ต้องการการป้องกันจากลูกฟิวส์และสามารถควบคุมการ ON-OFF ได้ด้วยคำสั่งทางไฟฟ้า

รุ่น OSM 32 ถึง OSM 1250 , DIN type 3 และ 4 โพล