งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)

Preventive Maintenance (PM)

งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เป็นการวางแผนซ่อมบำรุงรักษาอินเวอเตอร์โดยกำหนดระยะเวลาในการทำงานไว้ล่วงหน้า ทำให้ไม่ต้องหยุดการทำงานแบบฉุกเฉิน การบำรุงรักษาจะมีเนื้องานหลักๆ คือ การตรวจวัดค่าต่างๆ การเปลี่ยนอะไหล่ตามระยะเวลา การทำความสะอาด โดยแผนงานของอินเวอเตอร์แต่ละรุ่นทางเอบีบีได้กำหนดไว้ชัดเจน

ตัวอย่างตารางการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับอินเวอร์เตอร์รุ่น ACS550 และ ACH550

ขั้นตอนในการทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

1. การตรวจวัดค่าทางไฟฟ้าและเงื่อนไขการทำงานของอินเวอเตอร์

2. การทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ

(ก่อนทำ และ หลังทำ)

3. การเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ตามระยะเวลา

ต้องการนัดหมายเพื่อประเมิน หรือสั่งอะไหล่ กรุณาติดต่อ บริษัท “คลิ๊ก