ABB Air Circuit Breaker

Air Circuit Breaker

Air circuit-breakers สามารถทำหน้าที่ทั้งเป็นอุปกรณ์ตัดต่อไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าทั่วไปเช่นโรงงาน ระบบสายส่ง และอุปกรณ์ตัดต่อแบบป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น