DENCO Switchboard

DENCO Switchboard

Compact Enclosure

ตู้ DA

กันฝุ่นและละอองน้ำ IP40 ใช้ภายในอาคาร

ตู้ DS

กันฝุ่นและน้ำ IP45 ใช้ภายในและภายนอกอาคาร แบบมีหลังคา

ตู้ DSS

กันฝุ่นและน้ำ IP45 ใช้ภายในและภายนอกอาคาร แบบมีหลังคาและประตูหน้า 2 ชั้น

ตู้ DSG

กันฝุ่นและน้ำ IP45 ใช้ภายในและภายนอกอาคาร แบบมีหลังคาและประตูหน้า 2 ชั้น ด้านนอกเป็นกระจก

ตู้ DA-S

กันฝุ่นและน้ำ IP40 เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ห้องเย็น

ตู้ DS-S

กันฝุ่นและน้ำ IP45 เหมาะสำหรับภายในและภายนอกอาคาร มีหลังคาและขอบยางกันน้ำ

ตู้ DSS-S

กันฝุ่นและน้ำ IP45 เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ห้องเย็น มีหลังคาและประตูหน้า 2 ชั้น

ตู้ DSG-S

กันฝุ่นและน้ำ IP45 เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร หรือภายนอกอาคาร แบบมีหลังคาและประตูหน้า 2 ชั้น ด้านนอกเป็นกระจก

ตู้ DX

กันฝุ่นและน้ำ IP65 เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงพิเศษ

ตู้เฉียง DC

สามารถใช้ได้ในบริเวณที่มีฝุ่นและความชื้น IP45 เหมาะสำหรับโรงเหล็ก โรงแป้งมัน โรงน้ำตาล โรงงานอาหารสัตว์

Main Distribution Boards

ตู้ DM , IP40

เป็นตู้เมนไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อใช้ติดตั้งอุปกรณ์ตัวจ่ายไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม คอนโดมิเนียม อาคารสูง โครงสร้างหลัก ที่พับขึ้นรูปจากเหล็กแผ่นความหนา 3.0 mm.และเป็นโครงสร้างแบบแยกเฉพาะห้อง (Separate Section Structure) ซึ่งเป็นการออกแบบให้ทุกห้องมีเสาและคานเป็นลูกบาศก์ จึงทำให้แต่ละส่วนมีความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักของอุปกรณ์ไฟฟ้าและสามารถรองรับน้ำหนักบัสบาร์ทองแดง สำหรับการติดตั้งเมนเบรคเกอร์ตั้งแต่ขนาดเล็ก และ Air circuit breaker ขนาดใหญ่ถึง 5000 A

ตู้ DO , IP45

เป็นตู้เมนไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อใช้ติดตั้งอุปกรณ์ตัวจ่ายไฟฟ้าสำหรับงานติดตั้งกลางแจ้ง (out-door installation) โครงสร้างหลักและฐานตู้พับขึ้นรูปจากเหล็กแผ่นความหนา 3.0 mm.และเป็นโครงสร้างแบบแยกเฉพาะห้อง (Separate Section Structure) ซึ่งเป็นการออกแบบให้ทุกห้องมีเสาและคานเป็นลูกบาศก์จึงทำให้แต่ละส่วนมีความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักของอุปกรณ์ไฟฟ้าและสามารถรองรับน้ำหนักบัสบาร์ทองแดง สำหรับการติดตั้งเมนเบรคเกอร์ตั้งแต่ขนาดเล็ก และ Air circuit Breakerขนาดใหญ่ถึง5000 A. ในการออกแบบที่ลงตัวมีหลายขนาดให้เลือก ตั้งแต่ห้องเดี่ยว สองห้อง สามห้องและแบบรวมหลายห้อง